γυάλες μεγάλες για κεριά









κρεμαστά ημερολόγια τοίχου για όλους . . .  














τα τσόχινα από το Βενάκι

  



 γυάλινα για μικρά κεράκια











χριστουγεννιάτικο χωριό




κι άλλα γυάλινα . . .